Zeer geslaagde NL Doet 2021 op zaterdag 29 mei

Zaterdag 29 mei heeft Stichting Voedselbos Ouwe-Syl voor de eerste keer meegedaan met de NL Doet actie van het Oranje Fonds, de nationale klusdag voor vrijwilligers. Vanwege corona werden de NL Doet dagen verplaatst van maart naar eind mei. We konden naast de eigen vrijwilligersgroep een vijftal nieuwe krachten verwelkomen plus wethouder Jan Dijkstra van gemeente Waadhoeke waarmee we in het voortraject van de vergunningverlening  veelvuldig contact hebben gehad. In het bos waren diverse klussen te doen. Er zijn stammen geveld die hierna zwart zijn gebrand en in de lijnolie gezet. Hiermee gaan we een toegangspoort maken en een fietsenrek. In het middendeel van het bos, waar al grotere fruitbomen en -struiken zijn geplant, is “onkruid” verwijderd om nog aan te planten vaste planten een kans te geven zich hier te ontwikkelen. Onze vrijwilliger Bert had diverse water- en oeverplanten verzameld die in en rond de vijver zijn geplant. Ook zijn onder andere bosaardbeien, kruiden, rabarber en lieve vrouwebedstro geplant. Iedereen was enthousiast en we hebben een aantal nieuwe vrijwilligers aan de groep toe kunnen voegen. Onder de werkzaamheden en tijdens de koffie- en soeplunch werden er nieuwe contacten gelegd en werd er gesproken over de positieve impact van het voedselbos op Ouwe-Syl en inwoners.  Alle klussen zijn nog niet voltooid, maar er volgen nog meer zaterdagochtenden waarop we hiermee verder kunnen. Al met al een geslaagde dag en we doen volgend jaar zeker weer mee met de NL Doet actie!

(Onderstaand verslag door Bertus Dijkstra Klik hier voor link naar artikel mèt foto’s van website Ouwe-Syl)

Vrijwilligers Ouwe-Syl steken handen uit de mouwen tijdens NLdoet

Zaterdag 29 mei blijkt uit een artikel in de LC, dat geluk niet in geld zit. Gemeente Waadhoeke staat, ook al is het bruto binnenlands product en opleidingsniveau er lager, op de nationale tevredenheidsladder op een verrassende derde plek. In Nederland is Waadhoeke zelfs koploper wat betreft vrijwilligerswerkers. Tijdens NLdoet wordt deze bewering in het voedselbos van Ouwe-Syl onderstreept. Op de tweede NLdoet dag is het ’s morgens een drukte van belang bij het in aanleg zijnde voedselbos op Ouwe-Syl. Zo’n 20 vrijwilliger staan bepakt en bezakt in werk tenue klaar om de werkinstructies tijdens het vroege bakje tot zich te nemen en om daarna aan de slag te gaan. Niet dat er op andere (zater)dagen iets te klagen valt over inzet van vrijwilligers, maar tijdens NLdoet blijkt nog meer waar de kracht van een kleine gemeenschap ligt. Wethouder steekt handen uit T-shirt Op een van de eerste aangename dagen sinds weken wordt – onder toeziend oog en met assistentie van wethouder Jan Dijkstra – overtollig ‘pypkruud’ verwijdert, boomstammen geschorst en nieuwe aanwas in het bos en in de grote vijver geplant. Na de werkbespreking trekt Dijkstra zijn trui uit en steekt de handen uit zijn T-shirt. Er worden boomstammen versjouwd en het teveel aan fluitenkruid verwijdert. Tussen de bedrijven door gaat de wethouder – die een regelmatige verschijning op ‘e Syl is – in gesprek met de noeste werkers. Verbinding Dijkstra zijn verbinding met Ouwe-Syl gaat terug naar 1872. Op de boerderij waar nu Freerk van der Schaar woont en werkt, zag zijn beppe het levenslicht. De voedselbosvrijwilligers ervaren hierin een parallel. In wat ze doen en waaraan ze plezier beleven, komt ook een gevoel van verbinding tot stand. Met Ouwe-Syl en met gelijkgestemden, dit is wat hen gelukkig maakt. Dat geluk niet in geld valt uit te drukken, weet ook Dijkstra: “Ik loop hier nou in ’t bos en hew met sofeul mînsen praat en ondertussen trek ik wat pypkruud út de grond en krij prachtige gesprekken. Dat is wat ‘t geluk van de mînsen maakt, niet ’n prot geld.” Metnander en foornander Nadat de wethouder die onder ander ‘taal’ in zijn portefeuille heeft, tijdens de koffiepauze van de jongste vrijwilliger Bjorn Smid een korte rondleiding door het voedselbos krijgt, wordt wat Dijkstra al wist in de Bildtse streektaal bevestigd: “Wat jim hier metnander in gang sette is so geweldig, dat wil ik graag op meer plakken realisere. Der bin een prot dorpen wer at se dut ook wille, die motte hier es even kike. Der kinne se wat fan lere. Ouwe-Syl is een hartstikke actief dorp, de mînsen binne met hun gemeenskap en omgeving bezig. Dat doen se met sport, dat doen se bij de Aerden Plaats en dat late se ok met dut foedselbos sien.” Het voedselbos krijgt, dankzij inzet van dorpsgenoten, steeds meer vorm en kleur. De kracht om dit te kunnen realiseren zit hem in ‘metnander en foornander’. Zo ging het al voor deze NLdoet dag, en zo zal het ook blijven. Initiatiefnemer Jan de Vries hoeft maar een appje in de groepsapp te plaatsen, en een arsenaal aan vrijwilligers staat paraat om te helpen. Dat is op Ouwe-Syl zo, maar in de rest van deze bijzondere kustgemeente werkt dat net zo. En daar mogen de Waadhoekers best trots op zijn.

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.