Plan Voedselbos Ouwe-Syl

 

 

 

 

 

Het plan voor een voedselbos in Ouwe-Syl is ontstaan doordat eind 2015 Dorpsbelang Ouwe-Syl met het voornemen kwam om met een groenproject aan de slag te gaan. Inwoner Jan de Vries was op dat moment bezig met een opleiding permacultuur en had hiervoor als project het dorpsbos genomen. Dit plan werd door Dorpsbelang positief ontvangen en ook Staatsbosbeheer, eigenaar van het terrein, de (toenmalige) gemeente Het Bildt, pachter van het bos en Landschapsbeheer Friesland waren enthousiast. Het plan zou ook aan kunnen sluiten bij een eigen project van Landschapsbeheer om de diversiteit in het noorden te verhogen.

In 2018 is de Stichting Voedselbos Ouwe-Syl opgericht en hebben zich al veel vrijwilligers aangemeld om mee te helpen het bos gestalte te geven.

Doel van de Stichting is om te komen tot een ‘ bos-tuin ‘ waar mensen van jong tot oud elkaar kunnen ontmoeten en samenwerken. Een plek waar kennis wordt vergaard en overgedragen en waar gezonde voeding wordt geproduceerd. Op deze manier willen we de sociale cohesie, de leefbaarheid, de zelfredzaamheid en de biodiversiteit in de omgeving versterken en bijdragen aan een beweging vanuit de bewoners om te bouwen aan een zelfredzame en duurzame toekomst.

Het bos kan zich ontwikkelen als een ecosysteem waarin de mens wel stuurt, maar zoveel mogelijk meewerkt met de natuur in plaats van er tegenin te gaan. Een polycultuur van gewassen in verschillende hoogtelagen in een kringloopsysteem waarbij geen of zo weinig mogelijk materiaal van buiten wordt aangevoerd en waar het ‘afval’ binnen het systeem weer gerecycled wordt tot nieuwe voeding. Er zal gewerkt worden zonder bestrijdingsmiddelen (ook geen biologische), geen kunstmest en geen dierlijke mest van elders. Bovendien zal er zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de  functie van het bos als speel- en wandelplek.

 

 

satelliet voedselbos Ouwe-Syl

De bedoeling is om het bos te transformeren naar een plek met een zeer diverse aanplant van eetbare, meerjarige beplanting zoals noten- en fruitbomen, kruiden en vaste groentes etc. Met een vijver, houtrillen, bijenkasten en gradiënten zodat een divers landschap wordt gecreëerd en nuttige insecten en amfibieën worden aangetrokken die belangrijk zijn voor de plaagbestrijding. Verder zijn de paden uitgebreid en wordt er aan gewerkt om vanuit het bos ontsluitingen te maken, zodat ook de wandelmogelijkheden rond het dorp worden vergroot.

In de  voorbereidingsfase is de Stichting bezig geweest met het verkrijgen van de juiste vergunningen en het vergaren van voldoende financiële middelen voor de realisatie van het Voedselbos. Dit was een traject van vallen en opstaan en hoewel de betrokken instanties ( gemeente Waadhoeke, provincie Fryslân en Staatsbosbeheer) allemaal positief stonden tegenover de plannen was het voor de Stichting een survivaltocht om door het vergunningenbos te komen. Gelukkig hebben we uiteindelijk eind oktober 2020 toch groen licht gekregen en konden de werkzaamheden beginnen.

Ontwerp plan:

Ontwerp voedselbos Ouwe-Syl

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.