Home

Plan Voedselbos Ouwe-Syl

Het plan voor een voedselbos in Ouwe-Syl is ontstaan doordat eind 2015 Dorpsbelang Ouwe-Syl met het voornemen kwam om met een groenproject aan de slag te gaan. Inwoner Jan de Vries was op dat moment bezig met een opleiding permacultuur en had hiervoor als project het dorpsbos genomen. Dit plan werd door Dorpsbelang positief ontvangen en ook Staatsbosbeheer, eigenaar van het terrein, de (toenmalige) gemeente Het Bildt, pachter van het bos en Landschapsbeheer Friesland waren enthousiast. Het plan zou ook aan kunnen sluiten bij een eigen project van Landschapsbeheer om de diversiteit in het noorden te verhogen.

Inmiddels is in 2018 de Stichting Voedselbos Ouwe-Syl opgericht en hebben zich al veel vrijwilligers aangemeld om mee te helpen het bos gestalte te geven. 

Doel van de Stichting is om te komen tot een ‘ bos-tuin ‘ waar mensen van jong tot oud elkaar kunnen ontmoeten en samenwerken. Een plek waar kennis wordt vergaard en overgedragen en waar gezonde voeding wordt geproduceerd. Op deze manier willen we de sociale cohesie, de leefbaarheid, de zelfredzaamheid en de biodiversiteit in de omgeving versterken en bijdragen aan een beweging vanuit de bewoners om te bouwen aan een zelfredzame en duurzame toekomst. 

Het bos kan zich ontwikkelen als een ecosysteem waarin de mens wel stuurt, maar zoveel mogelijk meewerkt met de natuur in plaats van er tegenin te gaan. Een polycultuur van gewassen in verschillende hoogtelagen in een kringloopsysteem waarbij geen of zo weinig mogelijk materiaal van buiten wordt aangevoerd en waar het ‘afval’ binnen het systeem weer gerecycled wordt tot nieuwe voeding. Er zal gewerkt worden zonder bestrijdingsmiddelen (ook geen biologische), geen kunstmest en geen dierlijke mest van elders. Bovendien zal er zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de huidige functie van het bos als speel- en wandelplek.

Momenteel bevindt het plan zich nog in de voorbereidingsfase en is de Stichting bezig met het verkrijgen van de juiste vergunningen en het vergaren van voldoende financiële middelen voor de realisatie van het Voedselbos.

 

Huidige situatie bos Ouwe-Syl

Het stukje bos in Ouwe-Syl ligt aan de noordwest kant van het dorp en is ongeveer  1 hectare groot en eigendom van Staatsbosbeheer. Het is 30 jaar terug aangeplant  als “ruilverkavelings” bosje. De bomen zijn dicht op elkaar geplant en inmiddels gegroeid tot zo’n 20 m hoogte. Allemaal kale, lange dunne stammen met bovenin een kruin. Het zijn voornamelijk elzen en essen. Een groot deel van de essen heeft te lijden onder de essentaksterfte. Als windhaag rondom staat er o.a. meidoorn, rozenbottel en vlier. Andere, vergelijkbare bosjes in de omgeving zijn reeds grotendeels door Staatsbosbeheer gekapt, mede ook door de aanwezigheid van zieke essen.

Inmiddels heeft Bureau FaunaX een ecologische quickscan uitgevoerd voor toetsing aan de Wet Natuurbeheer. Tevens is er een biodiversiteitsscan uitgevoerd en heeft een bodemonderzoek plaatsgevonden om de nul-situatie vast te leggen. Het rapport is hier te lezen:
Quickscan Wet Natuurbescherming,
Biodiversiteit en Bodemkwaliteit
Voedselbos Ouwe-Syl 2018

De bedoeling is om het bos te transformeren naar een plek met een zeer diverse aanplant van eetbare, meerjarige beplanting zoals noten- en fruitbomen, kruiden en vaste groentes etc. Met een vijver, houtrillen, bijenkasten en gradiënten zodat een divers landschap wordt gecreëerd en nuttige insecten en amfibieën worden aangetrokken die belangrijk zijn voor de plaagbestrijding. Verder worden de paden uitgebreid en is het plan om vanuit het bos ontsluitingen te maken, zodat ook de wandelmogelijkheden rond het dorp worden vergroot.

Ontwerp plan:

Ontwerp voedselbos Ouwe-Syl
Ontwerp Voedselbos Ouwe-Syl

Reacties gesloten.