Bijdrage gemeente Waadhoeke voor Voedselbos

Goed nieuws voor onze Stichting! Bericht, zoals gepubliceerd in de Bildtse Post: Voedselbos Ouwe-Syl Gemaakt op woensdag 01 mei 2019 11:12 Met de toekenning van een subsidie van € 20.000 kan de Stichting Voedselbos Ouwe- Syl van start met de ontwikkeling van een voedselbos. Wethouder Jan Dijkstra: ”It is in ynwennersinisjatyf mei each foar allegear aspekten. Entûsjaste frijwilligers, aktiviteiten foar jong en âld mei in soad  oandacht foar de natuer. Dat is dochs in hiel moai totaalplaatsje?” Momenteel bestaat het ruilverkavelingsbos aan de noordwest kant van het dorp voornamelijk uit (zieke) essen en elzen. Met het project wordt een  beleeftuin gecreëerd met o.a. een vijver, houtwallen en een grote variatie aan fruit-, notenbomen en andere eetbare gewassen. Bloemen, bijenkasten  en uitbreiding van wandelpaden zorgen voor een plek waar mensen graag willen zijn. Het is bewezen dat voedselbossen een grote toename van  biodiversiteit laten zien. Het idee voor een voedselbos op Oudebildtzijl is ontstaan vanuit de bezorgdheid van de inwoners over de toekomst van de regio. Samenvattend: middenstand verdwijnt, voeding wordt voor een groot deel niet meer lokaal verbouwd en verkocht, grote bedrijven beheersen de markt en lokale  ondernemers hebben het zwaar. In de landbouw vindt schaalvergroting plaats, waardoor de kleine(re) gemengde boerenbedrijven grotendeels  verdwijnen. Het project draagt bij aan het verhogen van de biodiversiteit in de omgeving. Er wordt een educatieve functie voor basisschoolkinderen en inwoners  toegevoegd aan het dorp en er komt een mooie ontmoetingsplek voor jong en oud in de buitenlucht bij. ”Het voedselbos wordt een mooie bostuin, waar mensen elkaar ontmoeten en samenwerken. Er wordt kennis vergaard en overgedragen en betaalbare goede voeding geproduceerd. Met dit project levert dorpsbelang Oudebildtzijl een bijdrage aan een duurzame toekomst in de  streek.”

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.